Sliby chyby

Home » Nezařazené » Sliby chyby
Nezařazené Žádné komentáře

Již v roce 2011 uvažovala Rada Evropy o tom, že zakáže používat mobilní telefony a Wi-Fi sítě ve školách. Zároveň se uvažovalo o zavedení varovných nálepek na výrobky, které měly zákazníka informovat o tom, že dotyčné zařízení vysílá elektromagnetické vlnění a tudíž je používání tohoto zařízení spojeno s nemalým zdravotním rizikem. Jak se zdá, po uplynutí téměř čtyř let se nic takového neuskutečnilo. Žáci prvních tříd se chlubí svými novými mobilními telefony, které často k nevoli učitelů používají i během vyučování.

Každý strůjcem svého štěstí

Zatímco krabičky cigaret jsou vybaveny varovnými a odstrašujícími nápisy a obrázky, na škodlivé elektromagnetické vlnění a škodlivá elektromagnetická pole jako by se zapomnělo. Je pravda, že každý za své zdraví odpovídá sám, jen by měl mít vždy dostatek informací o tom, co může jeho zdraví poškodit, co může přivodit i docela závažné onemocnění, jako je například rakovina. Elektrosmog můžeme považovat za daň, která je způsobena vymoženostmi současné moderní doby. Neplatíme však za ni více než je třeba? Náš e-shop vám nabízí zařízení, jehož používáním bude ochrana před zářením mobilů pro vás i vaše děti na nejvyšší možné úrovni.